Get Strong Password - Enkel generator för starka och säkra lösenord

Skaffaett starktlösenord

Generera slumpmässiga lösenord som är svåra att knäcka men enkla för dig att kopiera och använda. Välj en av de fördefinierade lägena eller anpassa dina egna lösenordsregler. Skydda dina konton och håll alla dina personliga och känsliga uppgifter säkra.

16
1

Vanliga frågor

Har du frågor om Get Strong Password generatorn? Kolla in svaren!

Varför ska jag använda ett starkt lösenord för att skydda mitt konto?
Föreställ dig ditt hus eller din lägenhet. Jag är övertygad om att du alltid kommer ihåg att låsa dörren när du går ut för att skydda alla dina saker. Detsamma gäller för den digitala världen. Med det ökande antalet cyberhot fungerar ett starkt och robust lösenord som den första försvarslinjen, precis som ett lås, för att skydda din digitala identitet och personliga eller känsliga uppgifter.
Hur ofta ska jag byta mina lösenord?
Det beror på vilken typ av konto detta lösenord skyddar. För kritiska konton som bank- eller e-postkonton rekommenderas det att byta lösenord var 3-6:e månad. För sociala konton eller andra personliga konton kan det vara mindre ofta. Det är mycket viktigt - byt alltid ditt lösenord om du misstänker ett brott eller får konstiga e-postmeddelanden/meddelanden.
Vad gör ett lösenord starkt?
Ju fler typer av tecken du använder, desto starkare är lösenordet. En kombination av versaler, gemener, siffror, symboler och tillräcklig längd (helst 12 tecken eller mer) gör ett lösenord robust mot attacker.
Varför ska jag använda Get Strong Password?
Get Strong Password genererar starka, säkra och helt slumpmässiga lösenord med ett klick. Du behöver inte skapa ett lösenord själv - så lösenordet är mindre partiskt eller förutsägbart. Om du behöver ett lösenord ASAP kan du välja en av de fördefinierade lägena, men om du behöver något annat - kan du skapa dina egna lösenordsregler. Genererade lösenord existerar endast vid genereringstillfället, vi loggar inte eller lagrar dem - så det är 100% säkert.